Zwemmen

* Het zwembad in Ternat is nog steeds gesloten voor renovatie.   

Het zoeken naar een oplossing verliep bijzonder moeilijk.  Geen enkel zwembad had nog ruimte om ons  zwembeurten aan te bieden.   

Wij hebben met de scholen van Kester en Strijland een oplossing gevonden voor dit schooljaar.  Wij kunnen gaan zwemmen in het (nieuwe) zwembad van Halle, maar slechts voor een beperkt aantal zwembeurten. 

Voor ons betekent dit, dat we zullen gaan zwemmen in het tweede en derde trimester (tweewekelijks op woensdagvoormiddag.)

In het eerste trimester kunnen we in geen enkel zwembad terecht.   Omdat we de leerlingen hun sportlessen niet willen ontnemen, worden de zwemlessen vervangen door sportlessen.  Tweewekelijks zullen de leerlingen per graad (2 leerjaren samen) telkens een lesuur sport krijgen in de sporthal van Gooik.

 Tijdens het zwemmen werken we in drie niveaus:

Rood: beginnende zwemmers (kleine bad)

Water wennen.

Focus op:

- Ter plaatse drijven
- Roteren rond de verschillende lichaamsassen
- Basis schoolslag
- Afleggen van brevet ‘Pinguin’.

Geel: middengroep

(ondiepe deel van het grote bad)

Leren overleven.

Focus op:

- drijven
- verplaatsen
- controleren en coördineren- Vervolmaken van schoolslag + crawl- Afleggen van brevet ‘Waterschildpad.’

Blauw: ervaren zwemmers

(diepe deel van het zwembad)

Leren doelmatig bewegen.

Focus op:

- doelmatig voortbewegen
- roteren rond verschillende lichaamsassen
- driemaal ondergaan en uitademen en veranderen van zwemrichting
- Vervolmaken van crawl
- Afleggen van brevet Haai en Orka

Wanneer alle doelstellingen van een niveau bereikt zijn, beslist de lesgever of een kind kan overgaan naar een volgende groep / niveau. 

We baseren ons hierbij op de nieuwe leerlijnen van zwemmen.  ‘Kunnen zwemmen’ wordt nu gedefinieerd als: zich doelmatig kunnen voortbewegen in het water, waarbij evenwicht, verplaatsen en coördinatie efficiënt worden gecombineerd met als doel waterveilig te zijn in variabele omstandigheden.’

Dit betekent o.m. dat de techniek niet meer doorslaggevend is.

De kleur die bij elk niveau staat, verwijst naar de badmuts.