Bus

De kinderen kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer van en naar de school. De bus rijdt ‘s morgens, ’s avonds en op woensdagnamiddag.

Per rit betalen zij hiervoor € 0,60. De schoolbus rijdt in samenspraak met de andere dorpsscholen slechts een beperkt traject rond de school. Dit traject kan je opvragen bij het gemeentebestuur. De gemeente organiseert het leerlingenvervoer.

Op de bus is er begeleiding voorzien door mevr. Josiane De Slaghmeulder. Zij staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het uitstappen. De begeleider blijft op de bus. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt.

Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten aan de afstapplaats worden terug meegenomen naar de school en worden naar de kinderopvang gebracht tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan.