Inschrijvingen

Inschrijvingen 

Voor inschrijvingen van leerlingen voor het volgende schooljaar, gelden de volgende regels :

a) de capaciteit per niveau werd als volgt bepaald :
- niveau kleuteronderwijs : /      (We hebben alleen een lagere school)
- niveau lager onderwijs : 140

b) voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde leefeenheid en van de voorrangsgroep van kinderen van personeel :

c) vrije inschrijvingsperiode : 

 

20210826 140804 

 

Bij ons op school

geven we ze kansen

zeggen we dankjewel

zeggen we sorry

houden we van elkaar

lachen we veel

maken we fouten

hebben we plezier

zijn we blij

dromen we groots

geloven we in elkaar

            helpen we elkaar